Flexibel - buigbaar lijnvormig component

Een inkortbaar lijnvormig component kan nu gebogen of flexibel worden uitgevoerd. Bij buigbare componenten gebeurt dit door een gewenste buigstraal op te geven. Dit kan bij de plaatsing, maar de waarde kan ook in de definitie van een component worden opgenomen. Bij een flexibel component bepaalt de opgegeven straal de minimale afrondingsstraal, maar wordt afgebeeld met de maximaal mogelijke straal. Ook hier geldt dat de waarde in de definitie van een component kan worden opgenomen.

Plaatsing afronden

Dit gebeurt met het commando afronden. Hierbij kan de straal worden opgegeven en of het een flexibele leding betreft. Bij een buigbare leiding is dit de straal die werkelijk wordt toegepast, bij de flexibele variant de minimale buigstraal.

Componentdefinitie

Als de componentplaatsing in een component wordt afgerond, zal dit leiden tot het afronden van iedere plaatsing van een dergelijk component.

Als een punt van een plaatsing niet wordt afgerond is het voor dat punt niet mogelijk om de (minimale) buigstraal te realiseren. In dat geval dient de figuur te worden aangepast totdat het punt wel wordt afgerond.


Offset

Bij de definitie kan de minimale lengte van het rechte stuk aan beide uiteinden worden opgegeven:
DWG import updateIFC verder verbeterdmeer performanceverbeterde snap

Automatisch grid en raster

Grid

Afhankelijk van de schaal zullen de vrije punten (dus niet de bestaande, snijpunten of numeriek ingevoerde) worden afgerond op 1000, 500, 100, 50, 10, 5, 1 of 0.5 mm. Dit is te zien aan de waarden van de X/Y-teller.

Vloeiende beweging

Om de vloeiende beweging niet te verstoren zit er een kleine (100 ms) vertraging tussen het bewegen van de cursor en het afronden en snappen van het punt. Pas als de muisbeweging is gestopt wordt berekend wat de preciese coordinaten van het punt zijn. Ook de X/Y-teller bij de kruisdraad verschijnt pas op dat moment.

Raster

Als het raster aan staat zal dit worden weergegeven in metrische maten, die ook weer 1000, 500, 100, 50, 10, 5, 1 mm zijn. Daarbij worden de intensiteit van het raster afhankelijk van de grootte gemaakt. Als bijvoorbeeld het 1 mm raster het kleinst zichtbare raster is wordt het 5 mm raster met een fellere kleur weergegeven en het 10 mm raster met een nog fellere kleur. De kleur van het raster is in te stellen in het menu 'aanpassen' onder 'utilities'.